[7 điều chú ý khi nhìn nhận một người]1. Nhìn vào bạn bè của anh ta, xem họ là những người như thế nào?2. Nhìn vào cách anh ta tiêu tiền, tiêu tiền vào những việc gì?3. Nhìn vào cách anh ta nói chuyện, để ý tâm tình lẫn cách nhìn nhận mọi sự việc.4. Nhìn vào sở thích và đam mê của anh ta.5. Để ý xem anh ta có tôn trọng người khác hay không?6. Nhìn vào thái độ đối với chuyện nhỏ nhặt bình thường của anh ta.7. Nhìn vào chuẩn mực đạo đức và sự thành thật của con người anh ta.

By 6 năm ago

[7 điều chú ý khi nhìn nhận một người]
1. Nhìn vào bạn bè của anh ta, xem họ là những người như thế nào?
2. Nhìn vào cách anh ta tiêu tiền, tiêu tiền vào những việc gì?
3. Nhìn vào cách anh ta nói chuyện, để ý tâm tình lẫn cách nhìn nhận mọi sự việc.
4. Nhìn vào sở thích và đam mê của anh ta.
5. Để ý xem anh ta có tôn trọng người khác hay không?
6. Nhìn vào thái độ đối với chuyện nhỏ nhặt bình thường của anh ta.
7. Nhìn vào chuẩn mực đạo đức và sự thành thật của con người anh ta.

Share