9 kiểu người chỉ nên dừng lại ở mức xã giao

By 6 năm ago

1. Người coi nhẹ lời hứa

Người coi lời hứa như trò đùa, thuận mồm hứa rồi chẳng bao giờ thực hiện được. Người không có chữ tín này có đáng thân thiết?

Share