Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình

By 7 năm ago


Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình

– Benjamin Franklin –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share