Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp

By 7 năm ago


Ai mà đi quá nhanh thì trên đường phẳng cũng bị vấp

– Tục ngữ Tây Ban Nha –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share