All I want is to have the person I love the most to love me the most. It feels like it will never happen.

By 6 năm ago

All I want is to have the person I love the most to love me the most. It feels like it will never happen.Tất cả những gì tôi muốn là có một người mà tôi yêu nhất và  cũng yêu tôi nhất.Tôi cảm thấy điều ấy sẽ chẳng bao giờ xảy ra.

Share