Châm Ngôn

It is wonderful how much time good people spend fighting the devil. If they would only expend the same amount

It is wonderful how much time good people spend fighting the devil. If they would only expend the same amount of energy loving their fellow men, the devil would die in his own tracks of ennui.

As selfishness and complaint pervert the mind, so love with its joy clears and sharpens the vision.Cũng như sự ích

As selfishness and complaint pervert the mind, so love with its joy clears and sharpens the vision.

What I am looking for is not out there, it is in me. Điều tôi đi tìm không ở ngoài

What I am looking for is not out there, it is in me. Điều tôi đi tìm không ở ngoài kia, nó ở trong bản thân tôi.

Tôi thấu hiểu một điều, hôn nhân không tình yêu là hôn nhân không đạo đức.

Tôi thấu hiểu một điều, hôn nhân không tình yêu là hôn nhân không đạo đức.

Mẹ là người duy nhất trên đời này, không cảm thấy ngưỡng mộ hoặc đố kỵ trước những thành tựu

Mẹ là người duy nhất trên đời này, không cảm thấy ngưỡng mộ hoặc đố kỵ trước những thành tựu của tôi.

Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm

Mối tình đầu cũng giống như tiếng chuông vậy. Nó đã qua rồi dẫu ta vẫn nghe như những âm vang của nó còn đọng mãi. Không ai có thể tìm lại một tiếng chuông, cũng không ai nên cố tìm cách giữ lại một tiếng chuông.Hãy để những cơn gió nguyên sơ mang thanh âm ấy đi . Nếu không thể tạo nên một điều gì tốt đẹp hơn hiện tại, thì cũng đừng nên phá vỡ hiện tại