[Bạn biết khi nào là khổ sở nhất không?]Khi vượt qua được những lúc thế này, có lẽ bạn sẽ trở thành một người khác.

Facebook Comments