Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tầm hồn tàn lui ngay khi còn sống.

By 6 năm ago

Cái chết không phải là điều mất mát lớn nhất trong cuộc đời. Sự mất mát lớn nhất là bạn để cho tầm hồn tàn lui ngay khi còn sống.

Share