Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai

By 7 năm ago


Cái ngày đen tối nhất rồi cũng sẽ trôi qua nếu bạn sống tới ngày mai.

(The darkest day, if you live till tomorrow, will have past away.)

– William Cowper –

Share