Chỉ khi bạn đã thấy được bản thân đã thay đổi ra sao thì mới hiểu mình từng bị tổn thương nhường nào

By 7 năm ago


Chỉ khi bạn đã thấy được bản thân đã thay đổi ra sao thì mới hiểu mình từng bị tổn thương nhường nào

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share