Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.

By 7 năm ago

Cho đến khi bạn hạnh phúc với bạn là ai, bạn sẽ không bao giờ được hạnh phúc vì những gì bạn có.

(Until you are happy with who you are, you will never be happy because of what you have.)

– Zig Ziglar –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share