Chủ nghĩa 5G

By 7 năm ago

Chủ nghĩa 5G:

Gạt đi nước mắt

Giam giữ nỗi buồn

Giũ sạch phiền muộn

Giành lại niềm vui

Giải phóng cảm xúc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share