Chúng ta ở lại một thành phố, chẳng phải vì chúng ta yêu nơi đó, mà bởi vì thành phố đó có những người mà chúng ta yêu.

Danh ngôn tình yêu

Chúng ta ở lại một thành phố, chẳng phải vì chúng ta yêu nơi đó, mà bởi vì thành phố đó có những người mà chúng ta yêu.