Chúng ta từ người lạ, người thương rồi cuối cùng trở thành người dưng ngược lối

By 7 năm ago


Chúng ta từ người lạ, người thương rồi cuối cùng trở thành người dưng ngược lối

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share