Có 2 kẻ luôn khiến ta cảm thấy thú vị, đó là kẻ say rượu và kẻ nói dối. Kẻ say rượu thể hiện cái thực đến bất ngờ và kẻ nói dối bao biện cái thực đến bất bình.

By 6 năm ago

Có 2 kẻ luôn khiến ta cảm thấy thú vị, đó là kẻ say rượu và kẻ nói dối.
Kẻ say rượu thể hiện cái thực đến bất ngờ và kẻ nói dối bao biện cái thực đến bất bình.

Share