Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu ta sẽ bên nhau mãi mãi!

By 7 năm ago


Có duyên sẽ gặp lại, có nợ sẽ tìm về, đủ yêu ta sẽ bên nhau mãi mãi!

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share