Có hai điều ngăn bạn chạm đến hạnh phúc: Sống mãi trong quá khứ, Luôn dõi theo một người

By 7 năm ago


Có hai điều ngăn bạn chạm đến hạnh phúc: Sống mãi trong quá khứ, Luôn dõi theo một người.

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share