Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này. Người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là mẹ tôi!

By 7 năm ago


Có một người đàn bà yêu thương tôi và tin tưởng ở tôi nhất trên đời này. Người ấy có thể vì tôi mà hy sinh cả tính mạng. Đó là mẹ tôi!

– Trịnh Công Sơn (Mẹ và tôi) –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share