Có những người vừa mới gặp đã trở nên thân quen, cũng có những người biết nhau cả đời cũng không thể thân thiết

By 7 năm ago


Có những người vừa mới gặp đã trở nên thân quen, cũng có những người biết nhau cả đời cũng không thể thân thiết

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share