Con gái thường rất nặng tình nhưng một khi đã quyết định từ bỏ thì lại lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả con trai

By 7 năm ago


Con gái thường rất nặng tình nhưng một khi đã quyết định từ bỏ thì lại lạnh lùng và tàn nhẫn hơn cả con trai

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share