Con người khó nhận ra được sự xấu xa do chính mình tạo ra

By 7 năm ago

Con người khó nhận ra được sự xấu xa do chính mình tạo ra.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share