Con người ta thấy hạnh phúc không phải vì sở hữu nhiều mà là đòi hỏi ít

By 7 năm ago


Con người ta thấy hạnh phúc không phải vì sở hữu nhiều mà là đòi hỏi ít

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share