Con phố nào dài cho những kẻ lang thang. Con đường nào dạy quên cho người tìm kỷ niệm

By 7 năm ago


Con phố nào dài cho những kẻ lang thang. Con đường nào dạy quên cho người tìm kỷ niệm

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share