Cuộc sống quá ngắn ngủi cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt. Hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh

By 7 năm ago


Cuộc sống quá ngắn ngủi cho những điều nhỏ nhen, vụn vặt. Hãy hôn thật chậm, cười thật tươi, yêu thật chân thành và tha thứ thật nhanh

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share