Danh ngôn công việc

Lợi: chớ hưởng một mình. Mưu: đừng cho ai biết.

Lợi: chớ hưởng một mình. Mưu: đừng cho ai biết.

Lợi: chớ hưởng một mình. Mưu: đừng cho ai biết.

7 năm ago

Hãy lao động nhiều hơn tất cả mọi người, nhưng hãy nói về bản thân mình ít hơn tất cả mọi người.

Hãy lao động nhiều hơn tất cả mọi người, nhưng hãy nói về bản thân mình ít hơn tất cả…

7 năm ago

Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ.

Khi bạn yêu thích công việc của mình, ngày nào cũng là ngày lễ. (When you like your work every…

7 năm ago

Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính cá nhân.

Những công việc con người làm tốt thường được thực hiện trong căng thẳng và phải hy sinh nhiều tính…

7 năm ago

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ, không làm không nên.

7 năm ago

Mỗi khi bạn có ý định từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu.

Mỗi khi bạn có ý định từ bỏ, hãy nghĩ đến lý do mà bạn bắt đầu.

7 năm ago

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.

Thất bại đơn giản chỉ là cơ hội để bắt đầu lại mọi thứ một cách thông minh hơn.

7 năm ago

Nếu bạn muốn có được những thứ bạn chưa từng có thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng làm.

Nếu bạn muốn có được những thứ bạn chưa từng có thì bạn phải làm những việc bạn chưa từng…

7 năm ago

Lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, nỗi buồn chán, thói trụy lạc và sự nghèo đói.

Lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, nỗi buồn chán, thói trụy lạc và sự nghèo đói.…

7 năm ago

Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình.

Nếu tôi không thể vượt trội nhờ số lượng thì tôi sẽ vượt trội nhờ chất lượng của mình. (If…

7 năm ago