Người đàn ông không dành thời gian cho gia đình thì không bao giờ có thể trở thành người đàn ông thực thụ

Người đàn ông không dành thời gian cho gia đình thì không bao giờ có thể trở thành người đàn ông thực thụ – Mario Puzo –

Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn, dù nó được người phụ nữ nào mang đến

Tình yêu thực sự luôn luôn làm người đàn ông trở nên tốt đẹp hơn, dù nó được người phụ nữ nào mang đến. (True love always makes a man better, no matter what woman inspires it.) – Alexandre Dumas –

Sự thịnh vượng tốt nhất, hoặc tệ nhất, của một người đàn ông là vợ của anh ta

Sự thịnh vượng tốt nhất, hoặc tệ nhất, của một người đàn ông là vợ của anh ta. (A man's best fortune, or his worst, is his wife.) – Thomas Fuller –

Thất bại lớn nhất của người đàn ông là để cho người khác nhìn thấy bản thân anh ta trong bộ dạng của kẻ thất bại

Thất bại lớn nhất của người đàn ông là để cho người khác nhìn thấy bản thân anh ta trong bộ dạng của kẻ thất bại – Khuyết danh –

Đàn ông tốt không tự nhiên mà có, phần lớn họ là kết quả đào tạo của những người phụ nữ khác. Tận hưởng nó đừng quan tâm người đào tạo là ai?

Đàn ông tốt không tự nhiên mà có, phần lớn họ là kết quả đào tạo của những người phụ nữ khác. Tận hưởng nó đừng quan tâm người đào tạo là ai? – Khuyết danh –