Chuyên mục lưu trữ: Danh ngôn đàn ông

So với phụ nữ, đàn ông có vẻ ít phức tạp hơn. Nhưng nếu bạn muốn một người đàn ông có thể cam nguyện ở lại bên bạn thì bạn không thể không hiểu biết về họ cũng như hiểu biết những cách thức để giữ họ lại bên mình. Xin giới thiệu đến các bạn độc giả những câu danh ngôn đàn ông, những quan điểm về nam giới hay nhất.

Đàn ông tốt không tự nhiên mà có, phần lớn họ là kết quả đào tạo của những người phụ nữ khác. Tận hưởng nó đừng quan tâm người đào tạo là ai?


Đàn ông tốt không tự nhiên mà có, phần lớn họ là kết quả đào tạo của những người phụ nữ khác. Tận hưởng nó đừng quan tâm người đào tạo là ai?

Đàn ông tốt không tự nhiên mà có, phần lớn họ là kết quả đào tạo của những người phụ nữ khác. Tận hưởng nó đừng quan tâm người đào tạo là ai?

– Khuyết danh –