Danh ngôn gia đình

Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ

Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ

Vũ trụ có nhiều kỳ quan, nhưng kỳ quan tuyệt phẩm nhất là trái tim người mẹ. – Bernard Shaw…

7 năm ago

Người chồng được đánh giá qua người vợ, người mẹ được đánh giá qua những đứa con.

Người chồng được đánh giá qua người vợ, người mẹ được đánh giá qua những đứa con. – Khuyết danh…

7 năm ago

Tình thương của người mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua

Tình thương của người mẹ không bị già nua khi năm tháng trôi qua. – Tục ngữ Đức –

7 năm ago

Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất mà bạn nhận được không phải ở trong những cửa hàng hay dưới gốc cây thông đêm Noel

Hãy nhớ rằng món quà tuyệt vời nhất mà bạn nhận được không phải ở trong những cửa hàng hay…

7 năm ago

Tương lai của đứa con luôn là công trình của người mẹ

Tương lai của đứa con luôn là công trình của người mẹ. – Napoleon –

7 năm ago

Chỉ có ba mẹ, mới yêu con vô điều kiện. Trong khi cả thế giới này, phải có điều kiện mới yêu con

Chỉ có ba mẹ, mới yêu con vô điều kiện. Trong khi cả thế giới này, phải có điều kiện…

7 năm ago

Ngôn ngữ trần gian như túi rách. Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Cha

Ngôn ngữ trần gian như túi rách. Đựng sao đầy hai tiếng Mẹ Cha. – Khuyết danh –

7 năm ago

Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ

Không tình yêu nào vĩ đại như tình yêu của mẹ. – Khuyết danh –

7 năm ago

Với mẹ, con mãi là một đứa trẻ

Với mẹ, con mãi là một đứa trẻ! – Khuyết danh –

7 năm ago

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc

Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc. – Khuyết danh –

7 năm ago