Một phút suy ngẫm những gì ta đã học để mở rộng tâm hồn của ta còn hơn là học nhiều mà không suy nghĩ

Một phút suy ngẫm những gì ta đã học để mở rộng tâm hồn của ta còn hơn là học nhiều mà không suy nghĩ – F. Rinac –

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều – Louisa May Alcott –

Hãy cố gắng tỉnh táo và sống đúng ngay từ đầu, trường học có bút xóa nhưng cuộc đời thì không

Hãy cố gắng tỉnh táo và sống đúng ngay từ đầu, trường học có bút xóa nhưng cuộc đời thì không – Khuyết danh –

Người thầy thực sự hiểu biết không bắt bạn bước vào ngôi nhà tri thức của thầy, mà hướng dẫn bạn đến ngưỡng của tư duy và tri thức của bạn

Người thầy thực sự hiểu biết không bắt bạn bước vào ngôi nhà tri thức của thầy, mà hướng dẫn bạn đến ngưỡng của tư duy và tri thức của bạn – Khalil Gibran –

Hãy cố gắng tỉnh táo và sống đúng ngay từ đầu, trường học có bút xóa nhưng cuộc đời thì không

Hãy cố gắng tỉnh táo và sống đúng ngay từ đầu, trường học có bút xóa nhưng cuộc đời thì không – Khuyết danh –

Người có học không phải là người biết nhiều, mà là người biết rõ những gì mình phải biết và hiểu rõ những gì mình đã biết

Người có học không phải là người biết nhiều, mà là người biết rõ những gì mình phải biết và hiểu rõ những gì mình đã biết – Marius Grout –

Người thầy thực sự hiểu biết không bắt bạn bước vào ngôi nhà tri thức của thầy, mà hướng dẫn bạn đến ngưỡng của tư duy và tri thức của bạn

Người thầy thực sự hiểu biết không bắt bạn bước vào ngôi nhà tri thức của thầy, mà hướng dẫn bạn đến ngưỡng của tư duy và tri thức của bạn – Khalil Gibran –

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều

Sách hay, cũng như bạn tốt, ít và được chọn lựa; chọn lựa càng nhiều, thưởng thức càng nhiều – Louisa May Alcott –

Một phút suy ngẫm những gì ta đã học để mở rộng tâm hồn của ta còn hơn là học nhiều mà không suy nghĩ

Một phút suy ngẫm những gì ta đã học để mở rộng tâm hồn của ta còn hơn là học nhiều mà không suy nghĩ – F. Rinac –