Danh ngôn hạnh phúc

Không có thứ mỹ phẩm nào tổ điểm sắc đẹp bằng hạnh phúc

Không có thứ mỹ phẩm nào tổ điểm sắc đẹp bằng hạnh phúc

Không có thứ mỹ phẩm nào tổ điểm sắc đẹp bằng hạnh phúc – John Milton –

7 năm ago

Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng hạnh phúc

Những ai chưa từng đau khổ thì những kẻ ấy không bao giờ biết tận hưởng hạnh phúc – Ugo…

7 năm ago

Người ta chỉ hiểu hết giá trị hạnh phúc khi người ta đánh mất nó

Người ta chỉ hiểu hết giá trị hạnh phúc khi người ta đánh mất nó – John Keats –

7 năm ago

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng.

Hạnh phúc không phải là không có rắc rối mà là có khả năng đối phó với chúng. (Happiness is…

7 năm ago

Người giàu chưa phải là hạnh phúc mà người hạnh phúc mới là người giàu

Người giàu chưa phải là hạnh phúc mà người hạnh phúc mới là người giàu – Duc de Levis –

7 năm ago

Hạnh phúc thay cho những ai dám mơ và sẵn sàng trả giá để biến ước mơ trở thành hiện thực.

Hạnh phúc thay cho những ai dám mơ và sẵn sàng trả giá để biến ước mơ trở thành hiện…

7 năm ago

Để hạnh phúc, chúng ta không được để tâm quá nhiều đến người khác

Để hạnh phúc, chúng ta không được để tâm quá nhiều đến người khác – Albert Camus –

7 năm ago

Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta.

Hạnh phúc không phải là thứ có sẵn. Hạnh phúc đến từ hành động của chính ta. (Happiness is not…

7 năm ago

Không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp

Không phải những người đẹp là những người hạnh phúc, mà những người hạnh phúc là những người đẹp. –…

7 năm ago

Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn.

Hãy học cách sống hạnh phúc với những gì bạn có trong khi vẫn theo đuổi những gì bạn muốn.…

7 năm ago