Để hạnh phúc, chúng ta không được quan tâm quá nhiều đến người khác

By 7 năm ago


Để hạnh phúc, chúng ta không được quan tâm quá nhiều đến người khác

– Camus –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share