Để hiểu một người, trước tiên phải tự hiểu chính bản thân mình.

By 6 năm ago

Để hiểu một người, trước tiên phải tự hiểu chính bản thân mình.

Share