Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà là hướng đi.

By 7 năm ago

Điều quan trọng không phải là vị trí đứng mà là hướng đi.

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share