Điều vô lí là khái niệm thiết yếu và là sự thật đầu tiên

By 7 năm ago

Điều vô lí là khái niệm thiết yếu và là sự thật đầu tiên.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share