Đôi khi có những việc bạn càng nỗ lực lại càng chỉ có thể mở lớn mắt nhìn nó theo gió bay đi

By 7 năm ago


Đôi khi có những việc bạn càng nỗ lực lại càng chỉ có thể mở lớn mắt nhìn nó theo gió bay đi

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share