Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì không bao giờ

By 7 năm ago


Đối với người đàn ông, tha thứ điều gì cũng được, nhưng lãng quên thì không bao giờ

– E.Augier –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share