Đừng khóc vì quá khứ, nó qua rồi. Đừng lo lắng về tương lai, nó vẫn chưa tới. Hãy sống với thực tại và làm nó tươi đẹp

By 7 năm ago


Đừng khóc vì quá khứ, nó qua rồi. Đừng lo lắng về tương lai, nó vẫn chưa tới. Hãy sống với thực tại và làm nó tươi đẹp

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share