Đừng nói về hạnh phúc của mình với kẻ kém sung sướng hơn

By 7 năm ago


Đừng nói về hạnh phúc của mình với kẻ kém sung sướng hơn

– Pitagore –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share