Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động, vì cuộc sống là thử nghiệm

By 7 năm ago


Đừng quá nhút nhát và đắn đo trong hành động, vì cuộc sống là thử nghiệm

– Ralph Waldo Emerson –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share