Em là hiện tại của anh, sao anh luôn nhớ về những gì xưa cũ…

By 7 năm ago


Em là hiện tại của anh, sao anh luôn nhớ về những gì xưa cũ…

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share