Falling in love is like jumping off a really tall building, your brain tells you it is not a good idea, but your heart tells you, you can fly.
Tình yêu giống như nhảy xuống từ một tòa cao ốc.Trong đầu thì nghĩ đây là một ý kiến tồi nhưng trái tim lại nói rằng “Bạn có thể bay”.