Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc

By 7 năm ago


Gia đình là nơi cuộc sống bắt đầu và tình yêu không bao giờ kết thúc.

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share