Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết mở lòng.

By 7 năm ago


Hạnh phúc chỉ đến khi ta biết mở lòng.

Hạnh phúc sẽ đi khi ta không biết trân trọng.

Nước mắt ngừng chảy khi ta biết mỉm cười.

Và nụ cười sẽ không tắt khi ta biết yêu thương

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share