Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là chặng đường ta cùng nhau đi qua

By 7 năm ago


Hạnh phúc không phải là đích đến, mà là chặng đường ta cùng nhau đi qua

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share