Hạnh phúc là khi ôm người mình yêu và được người đó ôm lại chặt hơn

By 7 năm ago


Hạnh phúc là khi ôm người mình yêu và được người đó ôm lại chặt hơn

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share