Hạnh phúc luôn là những thời khắc yên bình đã qua. Hạnh phúc là vạch đích tự kẻ luôn nằm ở phía trước

By 7 năm ago


Hạnh phúc luôn là những thời khắc yên bình đã qua. Hạnh phúc là vạch đích tự kẻ luôn nằm ở phía trước

– An Hạ (Môi – Một người đàn bà) –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share