Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt nhưng người ta cứ tự đặt nó ra xa. Hạnh phúc vốn chẳng xa hoa nhưng người ta tự biến nó thành xa xỉ.

By 7 năm ago


Hạnh phúc vốn ở ngay trước mắt nhưng người ta cứ tự đặt nó ra xa. Hạnh phúc vốn chẳng xa hoa nhưng người ta tự biến nó thành xa xỉ. Hạnh phúc đơn giản khi ta nghĩ chỉ cần yêu và kiên nhẫn đợi chờ

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share