Hãy cố gắng tỉnh táo và sống đúng ngay từ đầu, trường học có bút xóa nhưng cuộc đời thì không

By 7 năm ago


Hãy cố gắng tỉnh táo và sống đúng ngay từ đầu, trường học có bút xóa nhưng cuộc đời thì không

– Khuyết danh –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share