Hãy giữ gìn ký ức của mình, hãy bảo vệ chúng, bạn sẽ không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi.

By 7 năm ago


Hãy giữ gìn ký ức của mình, hãy bảo vệ chúng, bạn sẽ không bao giờ kể lại được điều mình đã quên đi.

(Preserve your memories, keep them well, what you forget you can never retell.)

– Louisa May Alcott –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share