Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền

By 7 năm ago


Hãy lấy lẽ phải để đáp trả lại sự oán thù, dùng nhân đức để đáp lại người hiền.

(Hà dĩ báo đức chính dĩ trực báo oán, dĩ đức báo đức.)

– Khổng Tử –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share