Hỏi một câu, chỉ dốt nát trong chốc lát. Không dám hỏi sẽ dốt nát suốt đời

By 7 năm ago


Hỏi một câu, chỉ dốt nát trong chốc lát. Không dám hỏi sẽ dốt nát suốt đời

– Ngạn ngữ Phương Tây –

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked*

Share